Förord

Medlemmar

Styrelsen

Vår tidning

SFIF

foto

Dubbelklicka på bilderna, så erhåller du en stor bild!

Förord

Föreningen De Stora Grabbarna

(som trots namnet omfattar både kvinnor och män) är en kamratförening som består av friidrottare som via sina nationella och internationella prestationer erhållit ett antal poäng på en av SFIF upprättad skala för olika tävlingar. Reglerna finns på SFIF:s hemsida.

Föreningens syfte är att främja kontakterna mellan de slocknade stjärnorna samt att med stipendier stödja de kommande stora grabbarna/tjejerna.

Nästan alla stora grabbar/tjejer är medlemmar i föreningen och betalar en liten årsavgift. I föreningen finns även en sektion med sk stödjande intressenter, som är sådana som har en nära relation till föreningen och dess medlemmar. Tex finns där personer som arbetat i bakgrunden för att främja svensk friidrott, som varit mycket framgångsrika i någon friidrottsgren utan att ha nått erforderligt poängantal eller är gifta/samboende med någon av medlemmarna. De stödjande gör bl a skäl för namnet i och med att de erlägger en högre medlemsavgift.

Den som känner för att bli stödjande intressent anmäler detta per mail till kassören Torsten Torstensson, torsten.karin@gmail.com. Kostnaden är 350:-/år. Företag kan också gå in som stödjande, men betalar då lite mer!

Medlemskap i föreningen innebär att man erhåller föreningens tidning "De Stora Grabbarna" 2-3 gånger/år. En matrikel med aktuella namn och adresser distribueras för att underlätta kontakterna mellan de gamla konkurrenterna/lagkamraterna. Vi ordnar sammankomster vid SM varje år, men även vid galorna. Till SM organiserar vi inträde och boende samt resan. Pengarna brukar räcka även till en trevlig kamratmiddag vid SM.

I samband med våra träffar ordnas aktiviteter med kulturella förtecken samt sedan några år Stora Grabbar-mästerskapet i golf.